Bestyrelse og skolekreds

Efterskolen Ådalen og friskolen Åskolen er en uafhængig selvejende kombineret undervisningsinstitution med fælles bestyrelse og skolekreds.

Bestyrelse

Efterskolen Ådalen og den nystartede friskole Åskolen har en fælles bestyrelse, der består af syv medlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af skolekredsen for en tre-årig periode.

  • Ib Bent Jensen (Formand), UU-vejleder og IT-konsulent
  • Ann Timm, arkitekt
  • Bent Møller, pensioneret socialpædagog
  • Brian Storm Graversen, IT-Direktør
  • Jesper Lykke Buch Sonnerborg, entrepricechef
  • Olav Jonassen, pensioneret højskolelærer
  • Preben Rasmussen, underviser på pædagoguddannelsen
  • Jakob Bakmand Jensen (suppleant), elektriker

Bestyrelse for efterskolen ådalen

Bestyrelsen for Efterskolen Ådalen og friskolen Åskolen fotograferet til generalforsamlingen.

Skolekreds

Skolekredsen består af forældrene til eleverne på Efterskolen Ådalen og af forældrekredsen til Åskolen – Friskolen i Hørning.

Har du som enkeltperson interesse for Efterskolen Ådalen, kan du også søge om optagelse i skolekredsen. Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer af skolekredsen.

Send en mail til
aadalen@efterskolen-aadalen.dk og skriv “Medlem af skolekredsen” i emnefeltet. Oplys navn, adresse, telefonnummer og email-adresse.

Efterskolen inviterer skolekredsens medlemmer til den årlige generalforsamling i april og andre arrangementer på skolen. Et medlemskab af skolekredsen er gratis for alle.

Se Efterskolen Ådalens Vedtægter (pdf)

Værdigrundlag

Her kan du læse om Efterskolen Ådalens værdigrundlag.