9. klasse på efterskole med kreative fag og prøver

9 klasse på efterskolen ådalen, høj faglighed og folkeskolens prøver

Tag 9. klasse på Efterskolen Ådalen, hvis du har lyst til et år fyldt med kreative fag, projekter og høj faglighed. Du får undervisning i prøvefagene, og du afslutter året med folkeskolens prøver FP9. Du deltager også i tværfaglige projekter, og du vælger et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Film – Musik – Sport

Høj faglighed i 9. klasse

Undervisning i naturfag i 9. klasse på efterskolen Ådalen

Aarhus å løber gennem Efterskolen Ådalen, og det benytter undervisningen i naturfag sig naturligvis af.

Ådalen underviser på et højt fagligt niveau med den enkelte elev i fokus. Timerne er præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisningsformerne.

Projektopgaven i 9. klasse

I løbet af året skal alle elever i 9. klasse lave en obligatorisk projektopgave. Du arbejder tværfagligt med et overordnet emne, og du får en udtalelse og en karakter for projektopgaven.

Skema for 9. klasse

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen på kreative projekter på tværs af klasserne.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (introuge, udlandsrejse, teaterforestilling, sprogdage, naturfagsuge, filmuge, demokratiprojekt, køkkenfag, afslutningsuge og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan
Klokken MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - morgenmad - samling
9.00-10.00Tysk / Fransk*
Naturfag***EngelskDanskSamfunds-
Kulturfag
10.30-11.30MatematikMatematikDanskLinjefagTysk / Fransk
11.30-12.30MatematikMatematikDanskNaturfag
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.30Samfunds- og
Kulturfag**
EngelskFællesmøde****
Husmøde
Rengøring
Sang
Fællesmøde uden voksne
Rengøring
Idræt
14.45-15.45RengøringLinjefagEvt. tur
til Aarhus - hjemme senest kl. 19
NaturfagGod weekend
15.45-16.45DanskNaturfag
16-45-17.45Linjefag

* Vi tilbyder tysk og fransk som fortsættersprog – eller alternativ undervisning.
**Faget Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom i folkeskolen.
***Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi.
****Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil opdrage dig til at blive en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Valgfag

Klokken 19.15 er det tid til valgfag. Det er frivilligt at deltage, men mange vælger at bruge en eller flere aftener om ugen på vores sjove og kreative valgfag.

Dine lærere i 9. klasse

Ann Beate underviser i dansk og engelsk. Hun er også dramalærer.

Benjamin har samfunds- og kulturfag. Og sportslinjen.

Christian er tysker, tysklærer og naturfagslærer.

Tu parles francais?Dorthe er fransklærer.

Idrætslærer Henrik er også din studievejleder.

Henrik har matematik og naturfag.

Karen står for fysik og kemi.

Undervisnings-nyheder fra bloggen