9. klasse på efterskole med kreative fag og prøver

9 klasse på efterskolen ådalen, høj faglighed og folkeskolens prøver

Tag 9. klasse på Efterskolen Ådalen, hvis du har lyst til et år fyldt med kreative fag, projekter og høj faglighed. Du får undervisning i prøvefagene, og du afslutter året med folkeskolens prøver FP9. Du deltager også i tværfaglige projekter, og du vælger et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Musik – Sport

Høj faglighed i 9. klasse

Undervisning i naturfag i 9. klasse på efterskolen Ådalen

Aarhus å løber gennem Efterskolen Ådalen, og det benytter undervisningen i naturfag sig naturligvis af.

Ådalen underviser på et højt fagligt niveau med den enkelte elev i fokus. Timerne er præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisningsformerne.

Projektopgaven i 9. klasse

I løbet af året skal alle elever i 9. klasse lave en obligatorisk projektopgave. Du arbejder tværfagligt med et overordnet emne, og du får en udtalelse og en karakter for projektopgaven.

Skema for 9. klasse

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen på kreative projekter på tværs af klasserne.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (introuge, udlandsrejse, teaterforestilling, sprogdage, naturfagsuge, filmuge, demokratiprojekt, køkkenfag, afslutningsuge og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan
Klokken MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - morgenmad - samling
9.00-9.45Samfunds- og
kulturforståelse*
MatematikDanskHistorieMatematik
9.45-10.30Samfunds- og
kulturforståelse
MatematikDanskLinjefagMatematik
10.30-11.00Pause og frugtLinjefag
11.00-11.45Naturfag**Tysk / FranskSangtime og
Elevmøde****
LinjefagDansk
11.45-12.30NaturfagTysk / FranskDansk
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.00Tysk / Fransk ***DanskMatematikSang
Fællesmøde****
Rengøring
Engelsk
14.00-14.45Tysk / Fransk LinjefagMatematikEngelsk
14.45-15.00PauseGod weekend
15.00-15.45RengøringLinjefagNaturfagEngelsk
15.45-16.30IdrætLinjefagNaturfag
16.30-17.55LinjefagNaturfag

*Faget Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom i folkeskolen.
**Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi.
***Vi tilbyder tysk og fransk som fortsættersprog – eller alternativ undervisning.
****Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil opdrage dig til at blive en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Valgfag

Fra efterårsferien til påske, har du to lektioners valgfag i skemaet. Du har medindflydelse på, hvilke valgfag du kan vælge imellem. For eksempel foto, begynderguitar, dans eller yoga. Læs mere om vores  sjove og kreative valgfag.

Dine lærere i 9. klasse

Benjamin har dansk, kristendom og samfundsfag. Og sportslinjen.

Christian er tysker og tysklærer. Du har ham også i naturfag og idræt.

Tu parles francais?Dorthe er fransklærer.

Henrik idrætslærer, underviser i dansk og er også din studievejleder.

Henrik har matematik og naturfag.

Karen står for naturfag, fysik og kemi.

Mogens underviser i matematik og hjælper dig, når computeren driller.

Stine er din engelsklærer.

Undervisnings-nyheder fra bloggen