9. klasse på efterskole 

9. klasse på efterskole har danskundervisning

Sigrid og Sigurd og resten af efterskolens 9. klasse læses “Menneskesønnen” i faget dansk.

Tag 9. klasse på Efterskolen Ådalen, hvis du har lyst til et år fyldt med projekter, almindelig klasse-undervisning og kreative fag. Du får undervisning i prøvefagene, og du afslutter året med folkeskolens prøver FP9. Du deltager også i tværfaglige projekter, og du vælger et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Musik – Sport

Undervisning i 9. klasse på efterskolen

På Ådalen er timerne i klassen præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisnings-formerne. Vi underviser med den enkelte elev i fokus.

9. klasse på efterskole undervisning i naturfag

Natufag i efterskolens 9. klasse undersøger forekomst af plastic i havene.

Projektopgaven i 9. klasse

I løbet af året skal alle elever i 9. klasse lave en obligatorisk projektopgave. Du arbejder tværfagligt med et overordnet emne, og du får en udtalelse og en karakter for projektopgaven.

Dine lærere i 9. klasse på efterskolen

efterskolelærer camilla Stoustrup

Camilla har du til dansk.

Christian er tysker og tysklærer. Du har ham også i naturfag og matematik.

Dorthe er støttelærer.

henrik blæsbjerg idrætslærer og studievejleder

Henrik hepper på dig i idræt. Han er også din studievejleder.

Karen Berg kunstlærer på efterskolen

Karen underviser i matematik og naturfag. Og på kunstlinjen.

Skema for 9. klasse  (ses bedst på computer)

Vi tager forbehold for ændringer.

Klokken MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.30Morgengåtur - morgenmad - Rengøring
8.35MorgensamlingMorgensamlingHistorie/SamfundsfagMorgensamlingMorgensamling
9.00Tysk/ Faglig fordybelseLinjefagLinjefagMatematik
10.00Pause og frugt
10.30MatematikLinjefagDansk

LinjefagEngelsk
11.30Naturfag
12.30Frokost og pause
13.15Naturfag*IdrætFællesmødeElevmøde og læsetidDansk
13.45
14.00Familiegruppemøde
14.30Pause
14.45PauseDanskSangtime og
weekend-møde
15.00NaturfagEngelskTysk / Faglig fordybelse
15.15Fritid
15.45
16.00FritidFritidFritid
16.30Fritid

*Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi.
Faget kristendom afholdes på 4 fagdage.
Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil forberede dig til at blive en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Grundskema og anderledes uger

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen på kreative projekter på tværs af klasserne.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (introuge, rejser, teaterforestilling, kristendomsuge, køkkenfag, afslutningsuge og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan

Undervisnings-nyheder fra bloggen

Se alle nyheder på efterskolens blog

Taler til ungdommen

Taler til ungdommen

Stil dig op på en ølkasse og hold din egen personlige tale til ungdommen. Midt i Aarhus! Den udfordring tog vores elever i den projektorienterede Studie10-klasse imod.

læs mere