Studievejledning

Vores vellidTøjDag_18te studievejleder, Henrik Blæsbjerg, er ekspert i at hjælpe dig med at blive klogere på, i hvilken retning du skal tage dine næste uddannelsesmæssige skridt, når du træder ud ad døren på Ådalen.

Henrik hjælper dig med at lave og videreudvikle en personlig uddannelsesplan, så du er forberedt på fremtidens uddannelsesmuligheder.

Studievejledningen finder sted løbende, og der er som minimum to individuelle samtaler som fast del af skoleåret. Du kan også altid tale med Henrik i træffetiden.

Brobygning
I løbet af skoleåret skal 10. klasses-elever deltage i et brobygningsforløb for at få afklaring omkring de efterfølgende uddannelsesmuligheder.

Som forældre kan I trygt læne jer tilbage og stole på, at vi tager os af rådgivningen om diverse ungdomsuddannelser – men I må selvfølgelig gerne hjælpe til med at skubbe i den rigtige retning.

Projektopgaven i 9. klasse
I løbet af 9. klasse skal eleverne lave en obligatorisk projektopgave, hvor de arbejder tværfagligt med et overordnet emne. Der gives en udtalelse og en karakter.

OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave
På 10. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave, som ligesom 9.klasses projektopgave bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter.