Årsplan for skoleåret

Her kan du se større begivenheder, obligatoriske blive-weekender, hjemrejse-weekender og ferier i løbet af skoleåret. I hjemrejse-weekender og ferier skal du være tilbage på skolen mellem klokken 19 og 21 på sidste feriedag.

Vigtige datoer i skoleåret 2017-2018

Her kan du downloade forårsplanen 2018 som pdf. Vi tager forbehold for ændringer i løbet af året.

13. august: Første dag. Ankomst.

25.-27. august: Hjemrejseweekend.

1.-2. september: Forældredøgn fra fredag klokken 17- lørdag klokken 12.

6.-8. september: Ekskursion til Ungdommens Folkemøde i København.

9.-11. september: Hjemrejseweekend + mandagsfri.

21.-22. september: Linjefagsdage.

23.-24. september: Obligatorisk blive-weekend på efterskolen.

9.-13. oktober: Projekt Film-uge

14.-22. oktober: Efterårsferie.

18.-19. november: Obligatorisk blive-weekend på efterskolen.

20.-24. november: Naturfagsuge for 9. klasse. Brobygningsuge for 10. klasse.

25.-27. november: Hjemrejse weekend + mandagsfri.

3. december: Skole-hjem samtaler.

18.-20. december: Linjefagsdage og juleafslutning.

21. december – 3. januar: Juleferie.

6.-7. januar: Obligatorisk blive-weekend på efterskolen.

27.-29. januar: Hjemrejseweekend + mandagsfri.

30. januar – 8. februar: Fællesprojekt Musik- og Teaterforestilling.

9. Februar: Forældre og venner inviteres til Musik- og Teaterforestilling.

10.-18. februar: Vinterferie.

2.-4. marts: fri fredag og hjemrejseweekend.

24.-25. marts: Blive-weekend på efterskolen.

26.-28. marts: Sprogdage med engelsk og tysk.

29. marts – 2. april: Påskeferie.

Små søskende kommer på besøg i lillesøskende weekend

Små søskende kommer på besøg i lillesøskendeweekenden

7.-8. april: Lille-søskende-weekend.

27.-29. april: Storebededagsferie.

2.-4.maj: Skriftlige prøver

5.-6. maj: Far-weekend.

7.-9. maj: Skriftlige prøver

9.-13. maj: Kristi Himmelfartsferie

14. maj: Skriftlige prøver

17.-18. maj: Linjefagsdage.

19.-21. maj: Pinseferie.

22.-27. maj: Udlandsrejse til Berlin.

28. maj: Undervisningsfri (frivilligt om du er hjemme eller på skolen)

2.-3. juni: Hjemrejse-weekend.

4.-26. juni: Mundtlige prøver.

27. juni: Gallafest.

30. juni: Sidste dag. Farvel og tak for i år.

udlandsrejsen i foråret går til Berlin.

Vi tager på studietur til Berlin.

 

Skoleåret 2018/19

(Årsplanen er under udarbejdelse)

Datoerne herunder ligger fast. Resten af årsplanen kommer snarest.

12. august 2018. Ankomst og første dag

24. – 26. august: Hjemrejseweekend

22. – 23. september: Hjemrejseweekend

29. – 30. september: Bliveweekend og linjefagsdage

13. – 21. oktober: Efterårsferie

22. december – 6. januar: Juleferie

9. – 17. februar: Vinterferie

18. – 22. april: Påskeferie

17. – 19. maj: Store Bededagsferie

30. maj – 2. juni: Kristi Himmelfartsferie

8. – 10. juni: Pinseferie

29. Juni: Sidste dag – farvel og tak for i år.