Kreativ 10. klasse på efterskole med prøver

10. klasse på efterskolen Ådalen har to lærere i de boglige fag

Du har to lærere i klassen i for eksempel matematik i 10. klasse. Så du kan få ekstra udfordringer eller ekstra hjælp.

I 10. klasse dyrker du og dygtiggør dig i dine kreative interesser, og samtidig får du undervisning i prøvefagene og går til folkeskolens prøve FP10 i dansk, engelsk, matematik og eventuelt tysk eller fransk. Du vælger et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Musik – Sport

10. klasse med høj faglighed

Vi underviser på et højt fagligt niveau med den enkelte elev i fokus. Timerne er præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisningsformerne. Meget undervisning foregår i mindre grupper, hvor debatten er vigtig.

Vi oplever ofte, at skoletrætte elever blomstrer op og finder ny motivation til at fordybe sig.

gruppearbejde i 10. klasse på efterskolen ådalen

Du arbejder ofte i mindre grupper i undervisningen

Skema for 10. klasse

I skoleåret 2019/20 er der to 10. klasser, og lektionerne i din klasse kan ligge anderledes end i skemaet nedenfor. Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen med tværfaglige projekter.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (udlandsrejserteaterforestilling, sprogdage, brobygning til ungdomsuddannelser, køkkenfag og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan
 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - Morgenmad - Samling
9.00-9.45Matematik
Samfunds- og kulturforståelse***EngelskDanskDansk
9.45-10.30MatematikIdrætEngelskLinjefagDansk
10.30-11.00Pause og frugt
11.00-11.45Tysk / Fransk*DanskSangtime og
elevmøde
LinjefagTysk / Fransk
11.45-12.30Tysk / FranskDanskLinjefagSamfunds- og kulturforståelse
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.00Naturfag**DanskMatematikSangtime,
Fællesmøde
Rengøring
Matematik / Valgfag****
14.00-14.45NaturfagLinjefagMatematikMatematik / Valgfag
14.45-15.00PauseGod weekend
15.00-15.45LinjefagEngelsk
15.45-16.30LinjefagEngelsk
16.30-17.15Linjefag

* Vi tilbyder tysk og fransk som fortsættersprog – eller alternativ undervisning.

**Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi. Vi tilbyder ikke prøver i naturfag i 10. klasse. Men naturfags-undervisningen holder dig klar til din efterfølgende ungdomsuddannelse.

***Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom.

****Valgfag kører fra efterårsferien til påskeferien. Fra skolestart til efterårsferien har du matematik om fredagen.

Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil være med til at gøre dig til en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave – OSO

På 10. klassetrin udarbejder du en obligatorisk selvvalgt opgave, der bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og – hvis du ønsker det – en karakter.

Brobygning til ungdomsuddannelser

I løbet af skoleåret deltager du sammen med alle de andre i 10. klasse i et brobygningsforløb for at afklare dine uddannelsesmuligheder. Du har også mindst to individuelle samtaler med vores studievejleder.

Valgfag to timer om ugen

Fra efterårsferien til påske vælger du et kreativt valgfag to timer om ugen.

Dine lærere i 10. klasse på efterskole

Ann Beate taler engelsk med dig.

Benjamin er din dansklærer. Og lærer på sportslinjen.

Christian er tysker og tysklærer. Du har ham også i matematik.

Christoffer har du til matematik. Og han har også eSportslinjen.

Dorte er fransklærer.

Karen underviser i matematik.

Kim har du til naturfag.

Niels står for idræt, samfunds-og kulturfag. Og musiklinjen.

Undervisnings-nyheder fra bloggen

Se alle nyheder fra efterskolens blog