10. klasse på efterskole med prøver og kreative fag

10. klasse på efterskolen Ådalen har to lærere i de boglige fag

Du har ofte to lærere i klassen i for eksempel matematik i 10. klasse. Så du kan få ekstra udfordringer eller ekstra hjælp.

I 10. klasse dyrker du og dygtiggør dig i dine kreative interesser, og samtidig får du undervisning i prøvefagene og går til folkeskolens prøve FP10 i dansk, engelsk, matematik og eventuelt tysk. Du vælger et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Musik – Sport

Undervisningen i 10. klasse på efterskole

Vi underviser med den enkelte elev i fokus. Timerne er præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisningsformerne. Meget undervisning foregår i mindre grupper, hvor debatten er vigtig.

Vi oplever ofte, at skoletrætte elever blomstrer op og finder ny motivation til at fordybe sig.

gruppearbejde i 10. klasse på efterskolen ådalen

Du arbejder ofte i mindre grupper i undervisningen

Obligatorisk Selvvalgt Opgave – OSO

På 10. klassetrin udarbejder du en obligatorisk selvvalgt opgave, der bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og – hvis du ønsker det – en karakter.

Brobygning til ungdomsuddannelser

I løbet af skoleåret deltager du sammen med alle de andre i 10. klasse i et brobygningsforløb for at afklare dine uddannelsesmuligheder. Du har også en individuel samtale med vores studievejleder.

Dine lærere i 10. klasse på efterskole

På efterskolen er der to 10. klasser, så du har ikke alle lærerne nedenfor.

Lærer Annika Clemens Jørgensen

Annika underviser i engelsk.

Benjamin Gade sportslærer på Efterskolen

Benjamin underviser i dansk. Og på sportslinjen.

efterskolelærer camilla Stoustrup

Camilla underviser i engelsk.

Christian underviser i tysk og matematik.

Dorte er støttelærer.

Kunstlærer på Efterskolen Hanne Poulsen

Hanne underviser i dansk. Og på billedkunstlinjen.

Henrik er både din studievejleder og idrætslærer.

Karen Berg kunstlærer på efterskolen

Karen underviser i matematik. Og på kunstlinjen.

Kim har du til fysik og kemi.

Musiklærer Niels Boelsmand

Niels underviser i dansk, engelsk, samfunds-og kulturfag. Og musiklinjen.

Rasmus underviser i matematik, idræt og samfunds- og kulturfag. Og på eSportslinjen.

Skema for 10. klasse

I skoleåret 2023/24 er der to 10. klasser. Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen med tværfaglige projekter.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (rejserteaterforestilling, brobygning til ungdomsuddannelser, køkkenfag og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan

Skema for 10. klasse (virker bedst på computer)

Vi tager forbehold for ændringer – timerne kan ligge anderledes.

Klokken MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.30Morgengåtur - morgenmad - Rengøring
8.35Morgensamling
9.00IdrætLinjefagEngelskLinjefagMatematik
10.00Pause og frugt
10.30MatematikLinjefagDansk

LinjefagEngelsk
11.30Dansk
12.30Frokost og pause
13.15Fysik/KemiTysk / Faglig fordybelse*FællesmødeElevmøde og læsetidDansk
13.45
14.00Familiegruppemøde
14.30Pause
14.45FritidFritidPauseTysk / Faglig fordybelseSangtime og
weekend-møde
15.00Samfunds- og kulturfag**
15.15Fritid
15.45Fritid
16.00
16.30Fritid

*Vi tilbyder tysk som fortsættersprog eller alternativ undervisning.

**Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom.

Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil være med til at gøre dig til en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Undervisnings-nyheder fra bloggen

Se alle nyheder fra efterskolens blog

Taler til ungdommen

Taler til ungdommen

Stil dig op på en ølkasse og hold din egen personlige tale til ungdommen. Midt i Aarhus! Den udfordring tog vores elever i den projektorienterede Studie10-klasse imod.

læs mere