Hvad koster det at gå på Efterskolen Ådalen?

Pris for efterskoleophold - beregn

Her på siden kan du beregne den samlede egenbetaling for et ophold på Efterskolen Ådalen – efter elevstøtte fra staten er trukket fra.

Prisen for et efterskoleophold afhænger af familiens samlede indkomst. Elevstøtten fra staten til efterskole-opholdet bliver beregnet ud fra husstandens indkomst i det år, der ligger to år før efterskolestarten. Det vil sige, at hvis dit barn skal på efterskole i skoleåret 2024/25 beregnes statens elevstøtte ud fra årsopgørelsen for 2022.

Ved endelig indmeldelse (efter en individuel samtale) betales et gebyr for tilmelding på 2.000 kroner. Umiddelbart inden skolestart betales skolepenge for første rate. Derudover er der et depositum på 1.800 kroner til elevens materialekonto – heraf betales et eventuelt restbeløb tilbage, når året er gået.

Beregn pris på efterskole-ophold med efterskoleforeningens prisberegner

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Puljen til lokal efterskolestøtte er begrænset. Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. Skolen vil typisk støtte:

– Familier med absolut lav indkomst
– Familier med sociale udfordringer

Kontakt eventuelt skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte på telefon: 87 68 22 00 (klokken 9-15 på hverdage) eller skriv en mail: aadalen@efterskolen-aadalen.dk

Besøg Efterskolen Ådalen

Er du interesseret i at se nærmere på Efterskolen Ådalen, så besøg efterskolen på en af vores besøgsdage.