Medindflydelse – demokrati og politik i hverdagen

medindflydelse og demokrati i hverdagen på efterskole

På Efterskolen Ådalen tager vi dine holdninger alvorligt, og du får reel medindflydelse på, hvordan dit ophold på efterskolen udformer sig. På fællesmøder diskuterer vi, hvad der rører sig – og din mening bliver hørt på samme måde som lærernes eller forstanderens. På den måde forbereder efterskolen dig til at tage del i samfundet. Både politisk og medmenneskeligt.

For at demokrati og fællesskab fungerer, skal alle tage ansvar. Derfor deles vi om pligterne og har øje for hinanden ligesom i en familie.

Fællesmødet

Hver uge holder hele skolen fællesmøde. Alle elever og ansatte deltager. Mødet styres af det elev-valgte Å-ting.

  • Du får erfaring med at drøfte og træffe afgørelser om ting, der betyder noget i din hverdag.
  • Du styrker din og andres evne til at handle i fællesskab.
  • Du oplever den nære sammenhæng mellem ansvar og indflydelse.

Fællesmøde uden voksne

Hver anden uge mødes elevflokken uden lærere. Her får I mulighed for at diskutere emner, I har brug for, uden voksne tilstede. Å-tinget leder mødet.

Elevrådet på efterskolen hedder Åtinget

Åtinget foråret 2019: Lærere Benjamin og Hanne. Elevrepræsentanter Malik, Tanja, Christian, Alberte, Mille og Mathias.

Å-tinget

Å-tinget består af seks elever og to lærere. Eleverne vælges af de andre elever to gange om året. Å-tinget har mere at skulle have sagt end et traditionelt elevråd, Å-tinget beslutter, hvilke regler og skole-politikker skolen skal diskutere på fællesmøder. Ledelsen lytter til Å-tingets holdning og tager deres indstillinger seriøst.

Husmøde

Hver uge afholder de enkelte huse møder med deres huslærer. Her drøfter elever og huslærere emner, der er vigtige for hverdagen og fællesskabet i huset. For eksempel rengøring, nattero og fælles aktiviteter.

Demokratisk dannelse

Møderne udgør – sammen med vores obligatoriske samfunds- og kulturfag – skolens demokratiske dannelse. Formålet er at lære dig, hvordan du aktivt kan påvirke hverdagen på efterskolen og hverdagen i samfundet. Efterskolen forsøger at opdrage til demokrati ved at praktisere demokrati i hverdagen gennem debat, medinflydelse og engagement. Vi vil gerne være med til at gøre dig til en ansvarlig, aktiv, demokratisk samfundsborger.

Demokratisk dannelse, medindflydelse og medansvar er en væsentlig del af Efterskolen Ådalens værdigrundlag.

demokrati efterskolen ådalen

Elever fra Efterskolen Ådalen til klima-strejke i Aarhus

Nyt fra bloggen om debat, medindflydelse og demokrati

Se alle nyheder fra bloggen