Medindflydelse – demokrati og politik i hverdagen

På Efterskolen Ådalen tager vi dine holdninger alvorligt, og du får reel medindflydelse på, hvordan dit ophold på efterskolen udformer sig. På fællesmøder diskuterer vi, hvad der rører sig – og din mening bliver hørt på samme måde som lærernes eller forstanderens. På den måde forbereder efterskolen dig til at tage del i samfundet. Både politisk og medmenneskeligt.

Demokrati og fællesskab fungerer, når alle tager ansvar. Derfor deles vi om pligterne og har øje for hinanden ligesom i en familie.

Fællesmødet

Hver uge holder hele skolen fællesmøde. Alle elever og ansatte deltager. Mødet styres af det elev-valgte Å-ting.

  • Du får erfaring med at drøfte og træffe afgørelser om ting, der betyder noget i din hverdag.
  • Du styrker din og andres evne til at handle i fællesskab.
  • Du oplever den nære sammenhæng mellem ansvar og indflydelse.

Fællesmøde uden voksne

Hver anden uge mødes elevflokken uden lærere. Her får I mulighed for at diskutere emner, I har brug for, uden voksne tilstede. Å-tinget leder mødet.

Åtinget - Efterskolen Ådalens elevråd

David, Ronja, Flora, Bertil, Sigurd og Erik repræsenterer eleverne i Åtinget i 2024.

Å-tinget

Å-tinget består af syv elev-valgte medlemmer og to lærere. Eleverne vælges af de andre elever to gange om året. Å-tinget har mere at skulle have sagt end et traditionelt elevråd, Å-tinget beslutter, hvilke regler og skole-politikker skolen skal diskutere på fællesmøder. Ledelsen lytter til Å-tingets holdning og tager deres indstillinger seriøst.

Familiegruppemøde

En gang om ugen mødes din familiegruppe med din familiegruppelærer. Med familiegruppelæreren snakker du hvordan det er at gå på efterskole – både de gode, sjove og de svære ting ved efterskolefællesskabet. Familiegruppelæreren har kontakten til din familie.

Husmøde

En gang imellem afholder de enkelte huse møder med deres huslærer. Her drøfter elever og huslærere emner, der er vigtige for hverdagen og fællesskabet i huset. For eksempel rengøring, nattero og fælles aktiviteter.

Demokratisk dannelse

Møderne udgør – sammen med vores obligatoriske samfunds- og kulturfag – skolens demokratiske dannelse. Formålet er at lære dig, hvordan du aktivt kan påvirke hverdagen på efterskolen og hverdagen i samfundet. Efterskolen forsøger at opdrage til demokrati ved at praktisere demokrati i hverdagen gennem debat, medinflydelse og engagement. Vi vil gerne være med til at gøre dig til en ansvarlig, aktiv, demokratisk samfundsborger.

Demokratisk dannelse, medindflydelse og medansvar er en væsentlig del af Efterskolen Ådalens værdigrundlag.

Nyt fra bloggen om debat, medindflydelse og demokrati

Se alle nyheder fra bloggen
Taler til ungdommen

Taler til ungdommen

Stil dig op på en ølkasse og hold din egen personlige tale til ungdommen. Midt i Aarhus! Den udfordring tog vores elever i den projektorienterede Studie10-klasse imod.

læs mere