Lovpligtig dokumentation

Her finder du Efterskolen Ådalens værdigrundlag, vedtægter og oplysninger om elevernes karaktergennemsnit og deres vej gennem uddannelsessystemet.

Vedtægter

Vedtægter for Efterskolen Ådalen – uafhængig selvejende undervisningsinstitution i Skanderborg Kommune.

Efterskolen Ådalens vedtægter(pdf)

Værdigrundlag

Efterskolen Ådalens værdigrundlag.

Indholdsplan for skoleåret 2023-2024

I Efterskolen Ådalens indholdsplan kan du læse en samlet beskrivelse af skolens undervisning, de enkelte fag, planer for samvær, samt hvordan efterskolens pædagogiske praksis lever op til efterskoleformens hovedsigte:
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Indholdsplan 2023/24(pdf)

Årsplan

Her kan du se større begivenheder, obligatoriske blive-weekender, hjemrejse-weekender og ferier i løbet af skoleåret. Årsplan for skoleåret 2023-24.

Årsplan 2023/24 underskrevet af bestyrelsen (pdf)

Efterskolens historie

Efterskolen Ådalen blev grundlagt i 1981. De første mange år hed Ådalen ’Lilleskolernes efterskole’. Selvom navlestrengen til baggrundsskolerne ikke længere findes, spiller Efterskolen Ådalen stadig mange af de pædagogiske kort, der er blandet i lilleskolebevægelsen: Ådalens historie

Evaluering

Eleverne er generelt glade for deres klasser, kontakten til læreren og arbejdsmiljøet i timerne. Her finder du efterskolens seneste undervisningsmiljø-vurdering (fra foråret 2023). Her finder du efterskoleelevernes seneste års-evaluering (fra juni 2020).

Hvad angår evaluering af skolens samlede undervisning bliver der foruden de i årsevalueringen beskrevne fokuspunkter i forhold til det faglige udbytte afviklet elevevaluering to gange årligt i december og juni. Her beder vi – i et spørgeskema – eleverne forholde sig til deres faglige udbytte i hvert enkelt fag. Herefter udarbejdes en opsamling og vurdering af skolens ledelse, hvorefter der udarbejdes en opfølgningsplan, som også lægges her på hjemmesiden.

Elevernes karaktergennemsnit

Undervisningsministeriet fører statistik over grundskolekarakterer for 9. klasse og 10. klasse.

Vores elevers overgang til ungdomsuddannelser

Elevernes videre uddannelsesforløb