Thea og Alberte har genfortolket billedet American Gothic fra 1930 af Grant Wood. De arbejdede især figurernes styrkeforhold og ansigtsudtryk i forløbet om tableau vivant på Efterskolen Ådalens billedkunstlinje.

I billedet viser kunstneren Grant Wood de traditionelle kønsroller i det amerikanske samfund, og billedet er et af de mest kendte og parodierede i den amerikanske 1900-tals kunst. Nu har det også fået sin egen Ådal-fortolkning.

Kropslig forståelse af kunst

“Når man analyserer kunst gennem tableau vivant, lever kunst-eleverne sig ind i værket på en meget kropslig facon,” begrunder billedkunstlærer Camilla Nielsen forløbet.

“Det giver eleverne en dybere forståelse af billedet, end hvis de udelukkende diskuterer maleriet,” siger Camilla Nielsen.

tableau vivant af magritte

Tilde, Noah og Josefines bud på den surrealistiske maler Rene Magrittes mesterværk “Menneskesønnen” fra 1946.

Eleverne arbejdede i grupper og valgte selv, hvilke kunstværker de ville reproducere. Nogle lagde lagde krop til og andre instruerede. Eleverne skulle også gennemtænke, hvor optrinnet skulle fotograferes.

Tableau vivant på Antikmuseet

tableau vivant på antikmuseet
efterskoleelev reproducerer kunstværk

Billedkunstlinjen studerede også skulpturanalyse gennem tableau vivant på Antikmuseet i Aarhus. Og nu de var blandt de gamle græske kunstværker, skitserede de dem naturligvis også.

kartoffelspiserne af van gogh udsat for efterskoleelever

Vincent van Goghs første mesterværk fra 1885: Kartoffelspiserne. Udsat for Marie, Mille, Lucas og Rosas fortolkning.

Udtryk midt mellem billedkunst og teater

Oprindeligt var tableau vivant en selskabsleg i de finere kredse i 1800-tallet. I legen efterlignede man figurer og opstillinger i berømte malerier ned til mindste detalje. Man forsøgte at skabe en levende kopi af maleriet, og udtryksformen befinder sig da også mellem skuespil og billedkunst.

samarbejde mellem teater og billedkunst

Croquis i samarbejde med drama

Derfor inspirerede forløbet med at iscenesætte kunstværker også til et samarbejde mellem efterskolens dramalinje og billedkunstlinjen. Dramaeleverne iscenesatte små tableauer inspireret af klassisk teater, som kunsteleverne så skitserede i croquistegning.

Teaterlinjen og billedkunstlinjen samarbejder på efterskolen Ådalen