Studie10 – prøvefri 10. årgang på efterskole

Alternativ prøvefri 10. klasse på efterskole

Eleverne på den alternative 10. årgang, Studie10, begynder skoleåret med at spise et pudset æble, de får af læreren.

Vil du gå på 10. årgang med fokus på glæde og fordybelse i undervisningen? Vil du går fra at være elev til studerende? Vil du forberede dig til din ungdomsuddannelse?

Studie10 er for dig der

 • har afsluttet 9. klasse
 • interesserer dig for, hvad det vil sige at være menneske. For eksempel gennem livsfortællinger, politik, religion, køn eller følelser
 • vil forberede dig på din ungdomsuddannelse – socialt, fagligt og studieteknisk
 • vil blive skarp på fremlæggelse og formidling
 • ser positivt på gruppearbejde
 • er klar til at lære på en ny og anderledes måde
 • I Studie10 er prøver og karakterer byttet ud med skriftlige evalueringer og udtalelser.

Hvordan foregår undervisningen på Studie10?

Du har 21 lektioner i Studie10-klassen og 3 lektioner til selvstudie og gruppearbejde. Vi udfordrer dig gennem de ting, du kan. Men vi rykker dig også ud af din komfort-zone.

Hvert emne begynder med, at du får viden og inspiration gennem oplæg, ekskursioner og materialer. Så for du en udfordring, som du skal løse alene eller i gruppe. For eksempel:

 • Skift køn foran kameraet
 • Arranger en halloween-fest for hele skolen
 • Hold et pecha kucha oplæg om buddhisme

Undervejs vejleder lærerne dig og din gruppe, så I klarer opgaven. Flere gange i løbet af året holder vi samtaler med dig om dine personlige mål og din udvikling.

Vi har fire fag: Studieteknik, Naturfag, Kunst og Kultur, Politik og Samfund.

Studieteknik

I faget studieteknik arbejder vi på at gøre dig til en selvstændig studerende, der tager ansvar.

 • Samarbejde og teamroller
 • Planlægning
 • Research
 • Interviewteknik
 • Kildekritik
 • Fremlæggelse

Kunst og kultur

 • Vi ser på kunstneriske udtryk og fortolkninger
 • Vi lader os inspirere på kunstudstillinger
 • Vi lærer at tage gode billeder
 • Vi læser noveller og diskuterer menneskers valg.
 • Vi lærer at opbygge gode fortællinger og bruger krop og stemme til at formidle dem.

Naturfag på prøvefri 10. årgang

Hvordan påvirker matematik og naturfag vores måde at opfatte verden på.

 • Vi laver naturvidenskabelige forsøg.
 • Vi lærer at forstå statistik, og hvordan statistik bruges i undersøgelser, rapporter og politisk.
 • Videnskabsteori.

Politik og Samfund i projektklassen Studie10

Du bliver klogere på din egen rolle i de fællesskaber, du er en del af. Både i forhold til venner og familie, det danske og europæiske demokrati og som en del af den globale verdensorden.

 • Vi debatterer aktuelle samfundsforhold. Det kan for eksempel være flygtninge og indvandrere, køn og kultur, familiemønstre og traditioner, kriminalitet og straf.
 • Vi spiller politikspil, der lærer os om de politiske processer på en sjov måde.
 • Vi møder en politiker, der fortæller os om sit eget engagement i politik.

Afsluttende projekt på 10. årgang

Du afslutter året med dit eget projekt, hvor du viser alt det, du har lært. Du fremlægger projektet for klassen, dine lærere og en ekstern censor, som vurderer det med en personlig udtalelse – ikke en karakter.

Køn - elever skifter køn foran kameraet

Studie10 arbejdede med emnet Køn, og en af opgaver lød, at eleverne skiftede køn foran kameraet. Her er det Laura og Axel.

Brobygning til ungdomsuddannelser fra efterskole

I løbet af skoleåret deltager du sammen med de andre i 10. klasse i et brobygningsforløb for at afklare dine uddannelsesmuligheder. Du har også mindst to individuelle samtaler med vores studievejleder.

Vælger du Studie10, kræver vi, at du er velovervejet i forhold til din videre skolegang. Hvis du ønsker at gå på en gymnasiel uddannelse efter den prøvefri 10. klasse, skal du til en helhedsvurdering på det gymnasium, du søger ind på. Helhedsvurderingen laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Skema for den prøvefri 10. årgang – Studie10

Dit skema er et grundskema – nogle uger arbejder hele skolen tværfagligt. Du kan forvente:

 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - Morgenmad - Samling
9.00-9.45Projekt-Matematik
ProjektProjektProjektProjekt
9.45-10.30Projekt-MatematikProjektProjektLinjefagProjekt
10.30-11.00Pause og frugt
11.00-11.45Naturfagligt projektProjektSangtime og
elevmøde
LinjefagProjekt
11.45-12.30Naturfagligt projektProjektLinjefagProjekt
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.00ProjektProjektProjektSangtime,
Fællesmøde
Rengøring
Projekt / Valgfag*
14.00-14.45IdrætLinjefagProjektProjekt / Valgfag
14.45-15.00PauseGod weekend
15.00-15.45RengøringLinjefagProjekt
15.45-16.30LinjefagProjekt
16.30-17.15Linjefag

*Du har to lektioners valgfag om ugen fra efterårsferien til påskeferien.

Dine lærere i den prøvefri projekt-klasse Studie10

Kunstneriske Hanne er fuld af kreative ideer. Hun og Stine er hovedlærere på Studie10.

Stine er projektmager. Hun er din hovedlærer sammen med Hanne.

Karen har “Grønt fag” – projektmatematik og naturfaglige projekter.

Undervisnings-nyheder fra bloggen

Se alle nyheder fra efterskolens blog