Projektorienteret prøvefri 10. årgang på efterskole

Vælg vores prøvefri 10. årgang Projek10L, hvis du vil gå i skole på en ny, kreativ og projektorienteret måde. Sammen skaber vi et dynamisk arbejdsrum med plads og tid til at forfølge gode ideer og initiativer.

Projek10L er prøvefri efterskole, og karakterer er byttet ud med skriftlige evalueringer og udtalelser. Hvis du ønsker det, kan du gå til folkeskolens prøver FP10 i dansk, matematik og engelsk.

Prøvefri efterskole er for dig, der

 • er færdig med 9. klasse
 • vil blive skarp på fremlæggelse og formidling
 • ser positivt på gruppearbejde
 • er klar til at tænke kreativt og anderledes
 • tager ansvar

Den projektorienterede undervisning styrker

 • din og holdets selvstændighed
 • dine samarbejdsevner
 • innovation
 • ansvarlighed og medansvarlighed
 • din evne til at definere et projekt og føre det ud i livet
 • din glæde ved at lære nyt
 • din personlige udvikling
 • kreativitet
 • din indre iværksætter
 • din selvdisciplin og vedholdenhed
 • din indre kaospilot
 • politisk dannelse

Hvordan foregår undervisningen i projekt-klassen?

Undervisningens faglige indhold sigter mod efterskolernes formål: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Lærerne udarbejder en årsplan, og du og dine holdkammeraters ændrings- og udviklingsforslag er velkomne. Der er masser af plads til fordybelse og egne ideer.

 • Mindre kurser/workshops med fokus på et fælles emne. Det kan for eksempel være filmproduktion, digital dannelse, religion eller et andet, veldefineret indholdsområde.
 • Forløb varierer i længde og indhold. Alle projekter sigter mod en kulmination i form af et produkt, fremlæggelser og præsentationer eller en skriftlig opgave.
 • Vi arbejder med din individuelle målsætning og selvevaluering. Læring og udvikling er i centrum, og det skal altid stå klart for dig, hvad du er i gang med at lære/udvikle.

Kreative linjefag på efterskole

Ud over projektundervisningen, vælger du et kreativt linjefag, som du har i syv lektioner om ugen. Vælg mellem linjefagene:
Billedkunst – Drama – eSport – Film – Musik – Sport

Skema for projektorienteret, prøvefri 10. årgang

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen tværfagligt.

 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - Morgenmad - Samling
9.00-10.00Projekt
ProjektProjektProjektProjekt
10.30-11.30Linjefag
11.30-12.30Linjefag
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.30ProjektProjekt-matematikFællesmøde****
Husmøde
Rengøring
Sang
Fællesmøde uden voksne
Rengøring
Projekt
14.45-15.45RengøringLinjefagEvt. tur
til Aarhus
ProjektGod weekend
15.45-16.45IdrætLinjefagSelvstændigt arbejde
16-45-17.45Linjefag

Brobygning til ungdomsuddannelser fra efterskole

I løbet af skoleåret deltager du sammen med de andre i 10. klasse i et brobygningsforløb for at afklare dine uddannelsesmuligheder. Du har også mindst to individuelle samtaler med vores studievejleder.

Vælger du Projek10L, kræver vi, at du er velovervejet i forhold til din videre skolegang.

Dine lærere i den prøvefri projekt-klasse

Hanne underviser prøvefri 10. klasse

Kunstneriske Hanne er fuld af kreative ideer. Hun og Tore er hovedlærere på Projek10L.

Prøvefri efterskole - Tore underviser projekt-klassen

Tore er filmmand og projektmager. Han er din hovedlærer sammen med Hanne.

Studievejleder på Efterskolen Ådalen

Din idrætslærer Henrik er også din studievejleder.

Kim underviser projekt matematik på efterskole

Kim har du til projekt-matematik.

Undervisnings-nyheder fra bloggen