Digitalt klar til ungdomsuddannelse

Alle arbejder på en MacBook computer på efterskole

Efterskolen gør dig digitalt klar til din ungdomsuddannelse.

Det er vigtigt, at du behersker IT, når du skal videre på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi et setup omkring IT, der sikrer, at alle vores elever behersker programmer og teknologier og bliver bevidste om digital kommunikation og dannelse.

Vi har et stabilt trådløst netværk overalt på skolen og vi er koblet til omverdenen med en kraftig fiberforbindelse, så din netforbindelse er hurtig og sikker.

MacBook computer

Samtlige elever og undervisere på Ådalen arbejder på en MacBook computer. Hvis du har en i forvejen, kan du medbringe den til skolestart, og ellers indkøber vi en til dig. Computeren betales via en forhøjelse af skolepengene. Computeren er din digitale skoletaske i løbet af skoleåret på Ådalen. Når efterskole-året er omme, kan du tage computeren med hjem.

På den måde sikrer vi, at alle arbejder med det samme digitale værktøj. Det ligger i naturlig forlængelse af vores værdier og målsætninger omkring faglighed, fællesskab og digital dannelse. Vi vil blandt andet bruge de kreative programmer, der kommer med en MacBook både i undervisningen, og du vil garanteret også bruge dem i din fritid. . Du lærer altså at redigere film med iMovie, lave musik i GarageBand osv. MacBook’en udstyres også med en Office-pakke, som du kender den fra en PC.

For mange er programmerne og maskinen nyt territorium. Derfor kickstarter vi læringen med en digital introuge for alle.

Computer binder klassen digitalt sammen

Vi benytter Google Apps’ uddannelsesudgave til at binde klasseværelset digitalt sammen. Eleverne kan altid komme til deres lektier, dokumenter, opgaver og skemaer, og en positiv sidegevinst har været, at skolens papirforbrug er reduceret markant.