9. klasse

9. klasse med kreative fag og folkeskolens prøver

Undervisning i 9. klasse i matematik

Tag 9. klasse på Efterskolen Ådalen, hvis du har lyst til et år fyldt med kreative fag, projekter og høj faglighed. Du får undervisning i prøvefagene, og du afslutter året med folkeskolens afgangsprøver FP9. Du deltager også i tværfaglige projekter, og du vælger et kreativt linjefag, som du har i fem timer om ugen:

Høj faglighed i 9. klasse

Fagligheden er høj, og efterskolen prioriterer, at der altid er to lærere i de boglige fag. Det giver både mulighed for at give ekstra udfordringer og ekstra hjælp. Ind imellem niveaudeler lærerne også klassen.

I klassen er der elektronisk tavle, og med den udleverede MacBook som skoletaske bliver du digital superbruger.

Skema for 9. klasse

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen på kreative projekter på tværs af klasserne.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (introuge, udlandsrejse, teaterforestilling, sprogdage, naturfagsuge, filmuge, demokratiprojekt, afslutningsuge og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan
Klokken MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - morgenmad - samling
9.00-10.00Tysk / Fransk*
Naturfag***EngelskDanskSamfunds-
Kulturfag
10.30-11.30MatematikMatematikDanskLinjefagTysk / Fransk
11.30-12.30MatematikMatematikDanskLinjefagNaturfag
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.30Samfunds- og
Kulturfag**
EngelskFællesmøde****
Husmøde
Rengøring
Sang
Fællesmøde uden voksne
Rengøring
Idræt
14.45-15.45RengøringLinjefagEvt. tur
til Aarhus
NaturfagGod weekend
15.45-16.45DanskLinjefagNaturfag
16-45-17.45Linjefag

* Vi tilbyder tysk og fransk som fortsættersprog – eller alternativ undervisning.

**Faget Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom i folkeskolen.

***Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi.

****Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil opdrage dig til at blive en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Projektopgaven i 9. klasse

I løbet af året skal alle elever i 9. klasse lave en obligatorisk projektopgave. Du arbejder tværfagligt med et overordnet emne, og du får en udtalelse og en karakter for projektopgaven.

Klasser på efterskolen

  • 9. klasse – afslutter med prøver.
  • 10. klasse – afslutter med prøver.
  • Projek10l – projektorienteret og prøvefri 10. årgang.

Idræt i 9. klasse

Idræt og bevægelse fylder i hverdagen. Ådalen har gymnastiksal, boldbane, skateboard-rampe, basketball-bane, diskgolfbane og en forhindringsbane i naturskønne omgivelser.

 

Aarhus Å løber gennem efterskolen, og det benytter naturfag i 9. klasse sig af.
Aarhus Å løber lige gennem Efterskolen Ådalen, og det benytter undervisningen i naturfag sig naturligvis af.

 

Valgfag

Klokken 19.15 er det tid til valgfag. Det er frivilligt at deltage, men mange vælger at bruge en eller flere aftener om ugen på vores sjove og kreative valgfag.

Dine lærere i 9. klasse

Ann Beate Tangen, dramalærer

Ann Beate underviser i dansk og engelsk. Hun er også dramalærer

Benjamin Gade, idrætslærer

Benjamin har Samfunds- og kulturfag. Og sportslinjen.

Christian Weinhold, tysklærer

Christian er tysker, tysklærer og naturfagslærer.

Dorte Sund Laursen, fransklærer

Tu parles francais?Dorthe er fransklærer.

Henrik Blæsbjerg, uddannelsesvejleder og idrætslærer

Idrætslærer Henrik er også din studievejleder.

Henrik Olesen, matematiklærer, naturfagslærer

Henrik har matematik og naturfag.

Karen Berg, Matematiklærer, naturfagslærer

Karen står for fysik og kemi.