10. klasse

Kreativ 10. klasse med folkeskolens prøver

10. klasse har to lærere i de boglige fag
Efterskolen prioriterer to lærere i de boglige fag, så du kan få ekstra udfordringer eller hjælp. Her underviser Karen og Niels i matematik.

I 10. klasse dyrker du og dygtiggør dig i dine kreative interesser, og samtidig får du undervisning i prøvefagene og går til folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk, matematik og eventuelt tysk eller fransk. Du vælger et kreativt linjefag, som du har i fem timer om ugen.

10. klasse med høj faglighed

Vi underviser på et højt fagligt niveau med den enkelte elev i fokus, og vi har to lærere i alle prøvefagene. Det giver dig mulighed for at få ekstra udfordringer eller ekstra hjælp. Timerne er præget af koncentration, udvikling og stor variation i undervisningsformerne. Meget undervisning foregår i mindre grupper, hvor debatten er vigtig.

Vi oplever ofte, at skoletrætte elever blomstrer op og finder ny motivation til at fordybe sig.

Det meste af undervisningen foregår digitalt og via cleverboards, og med den udleverede MacBook bliver du digital superbruger og klar til din ungdomsuddannelse.

10. klasse undervisning i matematik
Du arbejder ofte i mindre grupper.

Skema for 10. klasse

Dit skema er et grundskema – ofte arbejder hele skolen med tværfaglige projekter.

  • undervisning efter grundskema i 26 uger.
  • anderledes undervisning i 11 uger (udlandsrejseteaterforestilling, sprogdage, brobygning til ungdomsuddannelser, filmuge og meget mere).
  • 5 uger med skriftlige og mundtlige prøver.
  • Se eventuelt skolens årsplan
 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
7.55-8.50Morgengåtur - Morgenmad - Samling
9.00-10.00Naturfag*
Tysk / Fransk**DanskEngelskEngelsk
10.30-11.30MatematikMatematikTysk / FranskLinjefagNaturfag
11.30-12.30MatematikMatematikTysk / FranskLinjefagDansk
12.30-13.15Frokost og pause
13.15-14.30EngelskSamfund- og Kulturfag***Fællesmøde****
Husmøde
Rengøring
Sang
Fællesmøde uden voksne
Rengøring
Dansk
14.45-15.45RengøringLinjefagEvt. tur
til Aarhus
DanskGod weekend
15.45-16.45IdrætLinjefagSamfund- og Kulturforståelse
16-45-17.45Linjefag

*Naturfag svarer til fagene geografi, biologi, fysik og kemi. Vi tilbyder ikke prøver i naturfag i 10. klasse. Men naturfags-undervisningen holder dig klar til din efterfølgende ungdomsuddannelse.

** Vi tilbyder tysk og fransk som fortsættersprog – eller alternativ undervisning.

***Samfunds- og Kulturforståelse svarer til fagene samfundsfag, historie og kristendom.

****Møderne fylder en del i skemaet på Ådalen, da efterskolen gerne vil være med til at gøre dig til en aktiv samfundsborger gennem medindflydelse og demokrati.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave – OSO

På 10. klassetrin udarbejder du en obligatorisk selvvalgt opgave, der bliver bedømt med en skriftlig udtalelse og – hvis du ønsker det – en karakter.

Brobygning til ungdomsuddannelser

I løbet af skoleåret deltager du sammen med alle de andre i 10. klasse i et brobygningsforløb for at afklare dine uddannelsesmuligheder. Du har også mindst to individuelle samtaler med vores studievejleder, der hjælper dig med at lave en uddannelsesplan.

Valgfag om aftenen

Om aftenen er der valgfag. Mange elever bruger en eller flere aftener om ugen på efterskolens kreative valgfag. 

Lærere i 10. klasse

Klasser på efterskolen

  • 9. klasse – afslutter med prøver
  • 10. klasse – afslutter med prøver.
  • Projek10l – projektorienteret og prøvefri 10. årgang.

Idræt og bevægelse

Vi har en skaterrampe, en diskgolfbane og en forhindringsbane i naturen. Fodboldbanen indbyder til boldspil. I den store sal får du sved på panden med bordtennis, badminton, håndbold og hockey.

Akrobatik i 10. klasse i vores idrætssal.
Akrobatik i gymnastiksalen.

Ann Beate Tangen, dramalærer

Ann Beate underviser i engelsk. Hun er også dramalærer.

Benjamin Gade, idrætslærer

Benjamin underviser i dansk. Og har sportslinjen.

Christian Weinhold, tysklærer

Vores tysklærer Christian er ægte tysker.

Dorte Sund Laursen, fransklærer

Tu parles francais?Dorthe er fransklærer.

Henrik Blæsbjerg, uddannelsesvejleder og idrætslærer

Idrætslærer Henrik er også din studievejleder.

Karen Berg, Matematiklærer, naturfagslærer

Karen underviser i matematik og naturfag.

Niels Boelsmand, musiklærer og musiker

Niels står for samfunds-og kulturfag. Og musiklinjen.