Ådalens udspring, historie og særlige pædagogik

Oprindeligt var vi 40 elever med 8 ansatte omkring bordet. I dag er vi dobbelt så mange.

Efterskolen Ådalen har sit udspring i lilleskolebevægelsen. Tanken om at oprette en ’lilleskolernes efterskole’ blev født i Odense i 1978 på et møde i ’Lilleskolernes Sammenslutning’, der i mange år efterfølgende havde deres sekretariat på Ådalen. Det skete ud fra et ønske om at fastholde de ældste elever i lilleskole-regi, da lilleskolerne dengang sjældent havde 9. og 10. klasse.

Ådalen var altså i idéfasen en efterskole for lilleskole-elever. Det endte dog inden Ådalens start i august 1981 med at være et åbent tilbud for alle 9. og 10. klasses-elever.

Ådalen hed i de første mange år ’Lilleskolernes efterskole’. Selvom navlestrengen til baggrundsskolerne ikke længere findes, spiller Efterskolen Ådalen stadig mange af de pædagogiske kort, der er blandet i lilleskolebevægelsen:

skolefar

  • Overskuelighed: en lille skole med flere undervisere i klasserne.
  • Musiske og kreative evner udforskes og udvikles bevidst i undervisningen.
  • Tillid til, at eleverne har lyst til at gøre det, der får ting til at ske.
  • Projektbaserede arbejdsformer og forløb. Det har ført til Ådalens store årlige fællesprojekt og den projektorienterede, prøvefrie 10. årgang: Projek10L.
  • Medindflydelse og medbestemmelse for såvel ansatte som elever. Ådalen var tidligere én af ganske få efterskoler i landet, der i en lang periode praktiserede såkaldt ’kollektiv ledelse’ (fra starten i 1981 og helt frem til år 2000).
  • Demokratisk dannelse: Ønsket om at demokratiske dannelse står centralt er bl.a. baggrunden for Projektugen”Se dagens Lys, Åtinget, Fællesmøder og faget ’Samkul’, – et særligt Ådalsk kultur- og samfundsfag med samme prioritering som de prøveforberedende fag.