Tværs

Tværs

Både børn, unge og voksne kan på tidspunkter i deres liv opleve kriser. Nogle kriser udvikler sig til at fylde så meget i vores liv, at der kan være behov for at søge hjælp og støtte og derved kaste nyt lys over situationen og afsøge nye handlemuligheder. Når dette er tilfældet er Tværs en mulighed.

En Tværssamtale tager udgangspunkt i elevens egne oplevelser og de ønsker, der er for at ændre den situation, man står i. De emner, man taler om i Tværs, kommer ikke videre, med mindre den, der henvender sig, selv har et ønske om det. Reglen om underretningspligt er dog fortsat gældende.

Thomas – Ådalens skolepsykolog – arbejder i Tværs ofte tæt sammen med PPR, sagsbehandlere og forældre for at skabe de bedste betingelser for ændringer for den enkelte. At finde løsninger i fællesskab med den enkelte elev vil dog altid være udgangspunktet.

Ved behov inddrages også elevens k-lærer for bedst mulig støtte.

 

 

Thomas Kjeldgaard, lærer og skolepsykolog, thomas@efterskolen-aadalen.dk
Thomas Kjeldgaard, lærer og skolepsykolog, thomas@efterskolen-aadalen.dk