Til venstre er Laura og Aksel fotograferet som deres eget køn. Til højre har de byttet roller. 

Skift køn foran kameraet. Sådan lød en af opgaverne i emnet “køn”, som den alternative 10. årgang har arbejdet med i knap fire uger. Laura, Aksel og de øvrige elever understregede først deres egen kønsidentitet gennem tøj og attitude. Bagefter udforskede de, hvilke virkemidler der skal til for at fremstå som en troværdig udgave af det andet køn.

“På billedet smiler både Aksel og jeg, når vi er i roller som unge kvinder. Vi havde ikke aftalt det på forhånd, men vi ser begge både mere skrøbelige og imødekommende ud i pigerollerne,” vurderer Laura.

“Vi generaliserer kønsroller på billederne. I min manderolle smøger jeg ærmerne op og lægger armen på pigens skulder – dominerer hende diskret,”  fortsætter Laura.

“Vi overspiller vores egne drenge- og pigeroller. Når man stiller sig op med en hård-fyr-attitude foran kameraet, er det lettere at fremstå som stereotypen af en dreng,” supplerer Aksel.

Sammen med klassekammeraterne arbejdede Laura og Aksel med emnet i knap fire uger. De fremlagde opgaver inden for underemnerne køn og biologi, psykologi eller historie.

“Laura og jeg skrev opgave om interkøn – når man biologisk både er lidt dreng eller pige,” siger Aksel.


Til venstre er Mathias og Frida fotograferet som deres eget køn. Til højre har de byttet kønsroller. 

Forskellige generationer opfatter køn forskelligt

Stine Aaby er lærer i den alternative 10. årgang. Og af en anden generation.

“Som lærer er det meget interessant, at eleverne opfatter køn anderledes end min egen generation. For folk i min egen aldersgruppe eksisterer der helt overvejende de to biologiske køn. Men gråzonen af flydende kønsidentiteter er langt større i bevidstheden i elevernes generation,” siger Stine Aaby.

Facebook i England giver mulighed for at vælge mellem 71 kønsidentiteter. Svenskerne har indført det kønsløse “hen” i ordbogen og i sproget udover “han” og “hun”. Og de unge tager i langt højere grad stilling til deres egen kønsidentitet i forhold til, hvad ældre generationer gjorde, erfarer Stine Aaby.

“Der rører sig mange i tanker, og der sker en opblødning af grænserne mellem kønnene. Eleverne udviser stor tolerance i forhold til hinanden, og det er et emne, man som lærer virkelig kan engagere eleverne i og få dem til at debattere ivrigt.

Den alternative 10. årgang besøgte også udstillingen “Køn redelighed – gender blender” på Kvindemuseet i Aarhus. Og klassen mødte Bo, der er født som kvinde, men i dag er mand.

“Eleverne forventede, at Bo havde en flydende identitet. Men Bo er på min alder, og for ham var man enten mand eller kvinde. Og han var 100 procent mand,” smiler lærer Stine Aaby.

Læs mere om Efterskolen Ådalens alternative 10. årgang.