Dansk som andetsprog på efterskole

Efterskolen tilbyder undervisning i dansk som andetsprog

Formålet med faget dansk som andetsprog

 • Styrke elevens lyst til at bruge dansk og udvikle elevens bevidsthed om sprog og dansk kultur.
 • Fremme elevens personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund.
 • Tilegne eleven færdigheder i at anvende det danske sprog
 • Udvikle elevens forudsætninger for aktivt medborgerskab

Mål

Det er målet, at eleven tilegner sig talt og skrevet dansk, sådan at han eller hun kan anvende det i praksis.

Det talte sprog

 • At eleven forstår dansk inden for hverdags- og fagsprog i forskellige medier om kendte og ukendte emner af personlig, faglig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • At eleven kan forstå og diskutere indholdet af for eksempel lyd og billedmedier
 • At eleven kan afkode andres og tilpasse egen stemme og mimik
 • At eleven kan udtrykke holdninger, følelser og fantasi i et sammenhængende sprog
 • At eleven får kendskab til dansk litteratur

Det skriftlige arbejde

 • At eleven lærer at læse og forstå skrevne tekster
 • At eleven arbejder med forskellige skriftlige udtryksformer
 • At eleven får forbedret sine stavefærdigheder
 • At eleven får forbedret sin tegnsætning
 • At eleven læser og forstår skrevne tekster inden for mange genrer og fagområder

Indhold og læringsaktiviteter

Indholdet i faget skal gennem aktiviteter og øvelser fremme såvel den mundtlige som skriftlige kommunikation. Det kan for eksempel være ved at arbejde med

 • Tekst- og sprogiagttagelse
 • Medier
 • Forfatterskab
 • Boganmeldelser
 • Grammatik
 • Lyrik
 • Billeder
 • Reklameanalyse
 • Kreativ skrivning

Arbejdet med fagets målsætning vil ske via diskussion, samtale, fortælling, oplæsning, foredrag, bøger, film, stilskrivning, plancher, brevskrivning, og teater- og museumsbesøg.

Struktur i dansk som andetsprog

Undervisningen i dansk som andetsprog tildeles 2 ugentlige timer – hertil kommer at faget knyttes tæt til skolens øvrige undervisning og samvær som fællesmøder, gruppemøder, linjefagsundervisning, projektuger, og sangtime.

Undervisningen i dansk som andetsprog tilpasses den enkelte elev, således at alle udfordres og hjælpes videre derfra, hvor de er.