Dansk som andetsprog på efterskole

Efterskolen tilbyder undervisning i dansk som andetsprog

Formålet med faget dansk som andetsprog

 • Styrke elevens lyst til at bruge dansk og udvikle elevens bevidsthed om sprog og dansk kultur.
 • Fremme elevens personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund.
 • Tilegne eleven færdigheder i at anvende det danske sprog
 • Udvikle elevens forudsætninger for aktivt medborgerskab

Mål

Det er målet, at eleven tilegner sig talt og skrevet dansk, sådan at han eller hun kan anvende det i praksis.

Det talte sprog

 • At eleven forstår dansk inden for hverdags- og fagsprog i forskellige medier om kendte og ukendte emner af personlig, faglig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • At eleven kan forstå og diskutere indholdet af for eksempel lyd og billedmedier
 • At eleven kan afkode andres og tilpasse egen stemme og mimik
 • At eleven kan udtrykke holdninger, følelser og fantasi i et sammenhængende sprog
 • At eleven får kendskab til dansk litteratur

Det skriftlige arbejde

 • At eleven lærer at læse og forstå skrevne tekster
 • At eleven arbejder med forskellige skriftlige udtryksformer
 • At eleven får forbedret sine stavefærdigheder
 • At eleven får forbedret sin tegnsætning
 • At eleven læser og forstår skrevne tekster inden for mange genrer og fagområder

Indhold og læringsaktiviteter

Indholdet i faget skal gennem aktiviteter og øvelser fremme såvel den mundtlige som skriftlige kommunikation. Det kan for eksempel være ved at arbejde med

 • Tekst- og sprogiagttagelse
 • Medier
 • Forfatterskab
 • Boganmeldelser
 • Grammatik
 • Lyrik
 • Billeder
 • Reklameanalyse
 • Kreativ skrivning

Arbejdet med fagets målsætning vil ske via diskussion, samtale, fortælling, oplæsning, foredrag, bøger, film, stilskrivning, plancher, brevskrivning, og teater- og museumsbesøg.

Struktur i dansk som andetsprog

Vi tilstræber at elever, der har andet modersmål end dansk, får deres dansklærer som familiegruppelærer. Hertil kommer at faget knyttes tæt til skolens øvrige undervisning og samvær som fællesmøder, gruppemøder, linjefagsundervisning, projektuger, og sangtime.

Undervisningen i dansk som andetsprog tilpasses den enkelte elev, således at alle udfordres og hjælpes videre derfra, hvor de er.