Inklusion

Inklusion

Vi vægter at tilrettelægge undervisningen med den grad af fleksibilitet, der gør deltagelse for alle både mulig og meningsfuld.

I starten af et nyt skoleår arbejder alle undervisere særligt tæt sammen om at få øje på de elever, som synes at have udfordringer i undervisningen. Udfordringer, som ikke kun kan imødekommes af undervisningsdifferentiering og holddannelse.

I samarbejde med den enkelte elev, dennes forældre samt øvrige fagpersoner identificeres elevens udfordringer med henblik på at udarbejde en skriftlig inklusionsplan, der beskriver såvel elevens udfordringer og behov samt hvilke inklusionstiltag, der iværksættes.

Når planen er udfærdiget, fremsendes den til forældrene til underskrift, og samtlige faglærere gøres bekendte med planen. Herefter evalueres planen løbende i forbindelse med skolens øvrige evaluering af elevens udbytte af undervisningen.

FullSizeRender-3