Digitalitet

Digitalt klar til ungdomsuddannelse

Det er vigtigt at kunne beherske IT, når man skal videre på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi et setup omkring IT, der sikrer, at vores elever har den rette hardware, kan beherske programmer og teknologier og er bevidste om digital kommunikation og dannelse.

Vi har et stabilt trådløst netværk overalt på skolen og er koblet til omverdenen med en kraftig fiberforbindelse.

MacBook
Samtlige elever og undervisere på Ådalen arbejder på en MacBook. Man kan selv medbringe en til skolestart, og ellers indkøber vi en til de elever, der ikke selv har en med. Denne betales via en forhøjelse af skolepengene. Computeren vil være elevens digitale skoletaske under året på Ådalen. Efter skoleåret er computeren elevens ejendom.

På denne måde sikrer vi, at alle arbejder med det samme digitale værktøj. Det ligger i naturlig forlængelse af vores værdier og målsætninger omkring faglighed, fællesskab og digital dannelse. Vi vil bl.a. bruge de kreative programmer, der kommer med en MacBook, aktivt i og uden for undervisningen. Du lærer altså at redigere film med iMovie, lave musik i GarageBand osv. MacBook’en udstyres også med en Office-pakke, som du kender den fra en PC.

For mange er programmerne og maskinen nyt territorium. Derfor kickstarter vi læringen med en digital introuge for alle.

Google Apps
Vi benytter Google Apps’ uddannelsesudgave til at binde klasseværelset digitalt sammen. Eleverne kan altid komme til deres lektier, dokumenter, opgaver og skemaer, og en positiv sidegevinst har været, at skolens papirforbrug er reduceret markant.

digi-3500x1500