Indholdsplan

Indholdsplan for skoleåret 2017-2018

I Efterskolen Ådalens indholdsplan kan du læse en samlet beskrivelse over skolens undervisning, de enkelte fag, planer for samvær, samt hvordan efterskolens pædagogiske praksis lever op til efterskoleformens hovedsigte:
Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Download indholdsplanen for skoleåret 2017-2018(pdf)