Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen
Skolens bestyrelse består af fem personer og en til to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af skolekredsen og sidder i en tre-årig periode.

Ib Bent Jensen (formand)
Bent Møller
Olav Jonassen
Preben Rasmussen
Lasse Flæng

Suppleant:
Alfred Oshana

Skolekredsen
Bag alle frie skoler i Danmark skal der være en skolekreds. En sådan har Ådalen derfor også.

Skolekredsens medlemmer inviteres til den årlige generalforsamling i april og andre arrangementer på skolen. Et medlemskab af skolekredsen er gratis for alle.

Du behøver ikke være tidligere elev eller ansat for at være med i skolekredsen. Alle med interesse for Ådalen er velkomne.

Vil du være medlem?
Har du lyst til at følge arbejdet på skolen ved at blive medlem af skolekredsen, sender du en mail til aadalen@efterskolen-aadalen.dk med overskriften “Medlem af skolekredsen” med oplysning om navn, adresse og kontaktoplysninger såsom telefonnummer og e-mail.

frise

3b00c08568

Ib Jensen

Jeg var ansat på Ådalen fra 1982-1997. Jeg kom til Ådalen, da den var et år gammel og næsten kunne gå selv. Jeg forlod den midt i puberteten. Har undervist i lidt af hvert og har haft mange forskellige funktioner.

Jeg fortsatte efter Ådalen som lærer i 10. klasse på N. Kochs Skole i Aarhus. De sidste fem år har jeg været vejleder og er ansat i UU Aarhus-Samsø som UU-vejleder og IT-konsulent.

Jeg vendte tilbage til Ådalen som bestyrelsesmedlem, da skolen var blevet næsten voksen i 2001.

Siden 2004 har jeg været formand for bestyrelsen.

Jeg spiller stadig begynderguitar og har et hjerte, der banker for Ådalen.

Bent Møller

Jeg er uddannet socialpædagog i Aarhus Kommune og har arbejdet med voksne som hjemmevejleder.
Jeg har været med til at starte Gudenåskolen i Ry og var med i arbejdsgruppen i forbindelse med Ådalens opstart.
Min datter Astrid har også gået på Ådalen.

Jeg har været deltids-økologisk-landmand siden 1978 og er også juletræsproducent.

Min kæphest er at sikre en sund og god efterskole både økonomisk og indholdsmæssigt.

Olav Jonassen

Jeg har været højskolelærer på Fyn fra 1973 til 1989.
De sidste 20 år har jeg været kursuschef på Vejlefjord Centret.

Jeg bor i Hørning og opfatter mig selv som lokal-repræsentant i
Ådalens bestyrelse, hvori jeg har deltaget siden 2004.

Da jeg stadig ser mig selv som højskolemand, er jeg meget optaget af Ådalens værdier og formål. Demokratisk dannelse, medindflydelse og medansvar. Nærvær og fællesskab.

Preben Rasmussen

Jeg har været med til opstarten og udviklingen af Ådalen og har således været involveret siden 1980. Indtil 1998 har jeg undervist i billedkunst, dansk, lidt engelsk samt diverse.

Siden 2000 har jeg været medlem af Ådalens bestyrelse. Er til stadighed fortaler for at udtryksfagene skal have en fremtrædende plads på Ådalen. Til hverdag og til fest.

Min nuværende beskæftigelse er som underviser på Pædagoguddannelsen i Randers.

Lasse Flæng

Jeg er 40 år gammel og var selv elev på Ådalen 1991-1992 (tror jeg nok). Jeg arbejder som selvstændig fotograf og er ansat som chef for fotoafdelinger ved Only /Bestseller. Jeg er bosat i Laurbjerg ved Hadsten, gift med Camilla og far til Asta på 10 år.