Politik og politisk dannelse

Politik

På Efterskolen Ådalen vil vi gerne lære dig om at tage del i samfundet. På et politisk plan og på et medmenneskeligt. Derfor deles vi om pligterne og har øje for hinanden ligesom du er vandt til at man gør i en familie. Men derudover har du også mulighed for indflydelse gennem Fællesmøder og husmøder.

Fællesmødet

IMG_1409

Formålet med Fællesmødet:

  • Du får erfaring med at drøfte og træffe afgørelser om ting der betyder noget for din dagligdag.
  • Du styrke din egen og andres evne til at handle i fællesskab med andre.
  • Du oplever den nære sammenhæng mellem ansvar og indflydelse.

Mødet styres af Å-tinget, der består af to lærere og 5 elever. Eleverne vælges af de andre elever to gange om året. Alle elever og ansatte deltager i fællesmødet.

Demokratisk dannelse

Fællesmødet udgør sammen med Samkul (et obligatorisk samfunds- og kulturfag) det begreb, som vi kalder demokratisk dannelse.

Det overordnede formål i den demokratiske dannelse er at lære dig om hvordan du aktivt kan påvirke hverdagen på skolen og hverdagen i samfundet. Vi vil gerne gøre dig til en ansvarlig, demokratisk samfundsborger. Vi forsøger at opdrage til demokrati via demokrati. Med andre ord mener vi, at medindflydelse og demokrati må demonstreres – at det ikke blot kan postuleres.

Tankerne bag den demokratiske dannelse afprøves og perspektiveres hvert år gennem efterskolens store demokratiprojekt, som vi er nødt til at opretholde en del hemmelighedskræmmeri omkring (men som i parentes bemærket er et af Ådalens mest roste projekter).

Husmøde

Cirka hver anden uge afholdes der husmøder. Her drøfter elever og huslærere emner, der er vigtige for livet og hverdagen i boenheden. Her tager du emner op der har med fællesskabet i husene eller gangen at gøre. Rengøring, nattero, fælles aktiviteter kunne være eksempler.

Husmødet er også en del af den demokratiske dannelse, som vi vægter højt.